ویژگی ها

 کنترل سرمایش و گرمایش

سیستم هوشمند به شما قابلیت کنترل دقیق هر گونه سیستم تهویه را خواهد داد

 کنترل سیستم صوتی

کنترل هوشمند سیستم صوتی با قابلیت ادغام با سایر اجزای سیستم هوشمند با قابلیت پیاده سازی سناریو های صوتی.

کنترل از راه دور

امکان کنترل و مانیتور تمام ادوات و سیستم های هوشمند و حتی دوربین های مدار بسته (بصورت زنده)

 کنترل روشنایی

کنترل و تنظیم روشنایی بر اساس نیاز و طبق سناریو های تعریف شده متناسب با کاربری و ویژگی های ساختمان

کنترل امنیت

امنیت شما با سیستم های هوشمند بهبود خواهد یافت.سیستم هوشمند در صورت وقوع هشدار شما را به سادگی مطلع می سازد.

 سیستم پرده برقی

کنترل هوشمند وضعیت پرده ها با توجه به میزان ورود نور طبیعی و تاثیرات دمایی آن